một số phương pháp tính nhanh

   * tính bình phương của một số hai chữ số có chữ số cuối là 5

    - cách tính: ta lấy chữ số hàng chục nhân với chữ số hàng chục cộng + 1, rồi đặt tích số thu được bên trái số 25.

     VD: tính bình phương của 35.

             lấy 3 x (3+1)=12 => viết số 12 bên trái số 25, ta được số cần tính là 1225.

    *tính tích số của hai số có đặc điểm : chữ số hàng chục giống nhau và tổng chữ số hàng đơn vị bằng 10.

     -cách tính: ta lấy chữ số hàng chục nhân với chữ số hàng chục cộng + 1, sau đó lập tích số của hai chữ số hàng đơn vị, rồi đặt hai tích số thu được kế tiếp nhau.

      VD: tính 74x76.

             lấy 7 x(7+1)=56, sau đó tính tích 2 số hàng đơn vị 6x4=24 =>  số cần tính là 5624.

      - có thể áp dụng quy tắc này cho tích các số có nhiều chữ số hơn.

       VD: tính 497x493.

              lấy 49x50=2450 và 7x3= 21 => số cần tính là 245021.

      * hai số nhân hơi lớn hơn 10, 100, 1000 thực hiện các bước sau:

       a) đầu tiên bỏ số 1 ở 1 thừa số, sau đó cộng với thừa số kia.

       b) thêm vào tổng  số thu được các chữ số 0 ( nếu các thừa số lớn hơn 100 thì thêm vào hai số 00, lớn hơn 1000 thêm 3 số 0...)

       c) tính tích 2 chữ số hàng đơn vị.

       d) tính tổng kết quả thu được từ bước b và c.

       VD: tính 108x 103.

              a.    108

                   +103

                    ——

              b.   111300

              c.  +      24  (3x8)

              d.    ———

                     11124 = 108x103

         *tính tích số có hai thừa số: một thừa số lớn hơn 10, 100, 1000 còn một thừa số nhỏ hơn 10, 100, 1000. thực hiện các bước sau:

          a) bỏ số 1 ở thừa số lớn hơn 10, 100, 100 rồi đem cộng vào thừa số kia.

          b) thêm vào kết quả thu được các chữ số 0 ( nếu các thừa số lớn hơn, nhỏ hơn 100 thêm 2 số 0 hoặc lớn hơn, nhỏ hơn 1000 thêm 3 số 0...)

          c) lập tích số 2 chữ số hàng đơn vị của số lớn và bù 10 của số bé.

          d) lấy kết quả bước b trừ bước c.

           VD: tính 1006 x995

               a.     1006

                      + 995

                        ———

               b.     1001000

               c.    -          30    ( 6x5) chữ số bù tròn của số bé là 5.

                    ————

               d.     1000970 = 1006x 995

             *tính tích 2 hai thừa số đều nhỏ hơn 100, 100, 10000... thực hiện các bước sau:

             a) lấy hai thừa số cộng với nhau, bỏ số 1 ở cực bên trái của tổng vừa thu được.

             b) thêm số 0 vào kết quả thu được ( thừa số nhỏ hơn 100 thêm một số 0, nhỏ hơn 1000 thêm hai số 0...)

             c) lập tích các số bù tròn của hai số.

             d) lấy kết quả bước b cộng bước c.

              VD: tính 998x987

                  a.      998

                        + 987

                        ———

                  b.   1985000

                  c.    +       26      ( 2x13) ; 2 bù tròn cho 998; 13 bù tròn cho 987 để thành 1000.

                        ———

                  d.     985026 = 998x987

           ♦ Mong bài viết này có ích cho mọi người ^^

             p/s: ai có phương pháp tính nhanh khác thì post lên đây luôn nha   thanks nhiều ^^

 

        

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
Đánh giá của bạn: Chưa có

Đăng nhập

Người thông minh mới

  • simakyte661301438
  • millardtjw10648604
  • pearlineddn3723
  • rhonda57n686840890
  • dantelaster187737

Người thông minh nhất

Người dùngĐiểm thông minh
son7a73241
daibangden3111
ltn2648
Pk9442516
walkerwool2396
hoaiphan2059
vanconghoa2028
vulgartwang2023
cheshireshooter1980
datlam1708

Bài bình luận gần đây

Người dùng trực tuyến

Hiện đang có 0 thành viên4 khách trực tuyến.

drupal stats