Những từ tiếng Anh viết tắt thông dụng nhất

Câu hỏi:15
Số lần làm trắc nghiệm:Không giới hạn
Hạn chót trắc nghiệm:Luôn luôn
Tỷ lệ chiến thắng:75 %
Giới hạn thời gian:0:05:00
Cho phép quay về:Không

Đố bạn biết những từ viết tắt tiếng Anh thông dụng nhất này? Hãy bắt đầu trắc nghiệm kiến thức của bạn! Lưu ý bạn chỉ có 5 phút để hoàn tất 15 từ viết tắt. Nếu không biết từ nào thì hãy cho qua để tiết kiệm thời gian. Đối với mỗi từ trả lời đúng, trí thông minh của bạn sẽ tăng lên 1 điểm.

4
Đánh giá của bạn: Chưa có . Theo cộng đồng: 4 (5 phiếu)

oái

5p nhanh thế...

mình học tiếng anh đã gà sẵn rùi mà. hic